poke

Salmon Poke Bowl

Hawaiian style poke bowl, avocado, red onion, tomato, pineapple, fried onion, cilantro, sesame seeds, poke sauce, white rice.

Continue reading

Tuna Poke Bowl

Hawaiian style poke bowl, avocado, red onion, tomato, pineapple, fried onion, cilantro, sesame seeds, poke sauce, white rice.

Continue reading